top of page
SISEKORRAEESKIRI
Lugupeetud Pühajõe Puhkemaja külaline!

Ootame peatuma inimesi, kes soovivad rahulikku ning lõõgastavat puhkust looduskaunis piirkonnas. Koht ei ole mõeldud pidutsevatele ning lärmakatele seltskondadele, läheduses püsiasustusega naabrid.

 
 • Enne saabumist palume Teid, et teavitaksite oma ligikaudse saabumisaja. Üldjuhul ootame Teid alates kella 16.00-st ning lahkumisaeg on hiljemalt kell 12.00.
 • Külastajad on kohustatud kasutama rendile võetud ruume, territooriumit ja selle vara heaperemehelikult. Puhkemaja vara kahjustava kasutamise korral on rentnik kohustatud hüvitama Pühajõe Puhkemajale tekitatud varalise kahju arve alusel.
 • Kinni tuleb pidada öörahust (22.00 - 8.00) ning tagada rahu ja vaikus naabruses olevatele kodudele ja majapidamistele. LIVE muusika ning kaasa toodud tehnika kasutamine tuleb kooskõlastada broneeringu tegemisel.
 • Territooriumil on sügav tiik, palume tagada järelvalve tiigis ujumisel ning lastega peredel.
 • Ruumid tuleb tagastada samas seisundis, kui see rendilevõtjale usaldati - lahkumisel korrastada  ruumid, pesta ning kuivatada kõik kasutatud nõud ning asetada need endisele kohale, sh grilltarvikud. Prügi ja taara jaoks tuleb kasutada selleks ette nähtud prügikaste. Koristamata maja üleandmisel lisandub täiendav koristamise tasu 50€.
 • Puhkemaja siseruumides on suitsetamine keelatud! Suitsetamine on lubatud õuealal  kus on tuhatoosid, palume suitsukonisid maha mitte visata.
 • Ilutulestiku laskmine Pühajõe Puhkemaja hoovis palume eelnevalt kokku leppida.
 • Kokkulepitud tagatisraha tagastatakse maja  üleandmisel eeldusel, et maja ja selle inventar on korras ja rikkumata. Tagatisrahast on rentnikul õigus teha kinnipidamisi, kui on rikutud sisekorraeeskirjasid. Kui kahjude suurus ületab tagatisraha, on rentnik kohustatud hüvitama kulud Pühajõe Puhkemaja esitatud arve alusel.
 • Ürituse kontrolli alt väljumine (liiga vali muusika või muu häiriv ja korralekutsumisele allumatu tegevus) annab asutuse pidajale õiguse üritus koheselt lõpetada ilma tasu tagastamata.
 • Rentnik peab hoolitsema selle eest, et kõik tema poolt üritusele kutsutud või üritusele lubatud isikud täidavad kodukorra nõudeid.
 • Pühajõe Puhkemaja hoonetesse on paigaldatud vingu- ja suitsuandur Nublu ning õuealale valvekaamerad.
Meeldivaid puhkuseelamusi ja tere tulemast Ida-Virumaale, Toilasse!
bottom of page